Vona Gábor előszóval tisztelgett rasszista példaképe előtt

jobb

 

Vona Gábornak a Julius Evola munkásságából összeválogatott kötethez írt méltató előszavát olvasván az egyik középiskolai tanárom legendás szavajárása ugrik be. A tanáromnak az volt a szokása, hogy amikor valakit kihívott felelni, s az illető nem tudta a választ a kérdésre, így biztatta: Egy ilyen szép nagy marha ember, mint Te, hogyhogy nem mer megszólalni? S ha az illető még ekkor is bizonytalankodott, azt is hozzátette: A szép ellen nyugodtan tiltakozhatsz! E pedagógus nyomdokain haladva mondhatnánk Vona Gábornak, hogy az ezoterikus jelző ellen talán valóban felemelheti a szavát. De a jelzett szóval, a fasisztával szemben bajosan. Evola a fasizmus híve, rajongója és propagátora volt. E tényről nem utolsósorban pont a kötetbe szerkesztett, e poszt tárgyát képező írásai tanúskodnak.

 

tamogatoi_banner_cikkbe

 

Julius Evola: Jobboldali fiatalok kézikönyve. (Kvintesszencia Kiadó, 2012. 154. o.)

“Az olvasóközönség egy jelentős része, egy szűk látókörű vagy éppen nagyon is jól látó, de rossz szándékú csoportosulás sugallatának köszönhetően, az itáliai szerzőt egyfajta “ezoterikus fasisztának” tekinti. Hogy ez a meghatározás mennyire nem tartható, mennyire felszínes, mennyire aljas, annak kapcsán legyen annyi elég, hogy ebben az előszóban még reagálásra sem méltatjuk.” – vélekedik a Jobbik elnöke. (Julius Evola: Jobboldali fiatalok kézikönyve. Kvintesszencia Kiadó. 5.o.)

“Ezért a fasiszta doktrína – mely e tekintetben hűséges maradt a legnemesebb európai politikai hagyományokhoz – elsőbbséget adott az Eszmének és az Államnak a nemzettel és a néppel szemben: úgy fogta fel, hogy nemzet és nép csak az Állam fogalmán belül nyer jelentést és formát, így a létezésnek magasabb fokához kapcsolódik. Éppen válsághelyzet idején, amelyen a mai is, szilárdan ki kell tartani e doktrína mellett.”– írja Evola. (Uo. 38.o.)

Evola lelkes és hithű fasiszta volt, a Mussolini követőiből verbuválódott utódpárt, az Olasz Szociális Mozgalom, az MSI (Movimento Sociale Italiano) híveinek egyik legnagyobb eszmei bálványa. Sőt, a nácizmussal is rokonszenvezett. Evola “1943-ban, a fasiszta rendszer összeomlásakor Bécsbe költözött, és az SS Ahnenerbe-nek dolgozott és a szabadkőművességet kutatta. Üdvözölte a nemzeti szocialista rendszer arisztokratikus jellemzőit, különösen Himmler SS-éét.”

Evola rasszizmusát nehezen lehetne cáfolni. Úgy gondolta, “…abban a nemzetben, amely a középkorban a birodalom római szimbólumát tette magáévá, ugyancsak hasonló erők éledtek fel, hogy visszaállítsák az autoritás elvét és azon értékek prioritását, amelyek a vérben, a rasszban, a törzs legmélyebb erőiben gyökereznek.” – írta. (22-23.o.)

De máshonnan lehetne idézni tőle húzósabb mondatokat is. Ugyebár rasszista az, aki a különböző emberfajták, rasszok közötti alsóbb-és felsőbbrendűségi hierarchiát feltételez..

“Nemrégen olvashattuk az újságokban, hogy – bizonyos számítások szerint – 1970-re a New York-i Manhattan lakosságának felét a néger rassz képviselői teszik ki, és a New York belvárosát alkotó öt kerület lakosainak 28%-a színesbőrű lesz. Hasonló fejleményekre számíthatunk az Egyesült államok más városaiban és vidékein is. Egy elnégeresedésnek, egy keveredésnek vagyunk a tanúi, és annak, hogy a fehér rassz visszaszorulóban van a termékenyebb alsóbb rendű rasszokkal szemben.” – eme Evola-mondatokat aligha lehet e vonatkozásban félreérteni. Mert félreérthetetlenek.

Gondolhatnánk, hogy Vona a cukiságkampány jegyében próbálja szerecsenmosdatni Evolát. De nem ez a helyzet. E válogatás 2012-ben lett sajtó alá rendezve, amikor még szó nem volt mérséklődésről, néppártosodásról, középre tartásról. Vona ekkoriban még kevésbé tett féket a nyelvére. A tőle származó előszó olyasvalakié, aki nemigen titkolja a demokráciával szembeni ellenségességét, de legalábbis megveti azt. S visszavágyik a középkorba.

A középkor utáni időszakokat pedig úgy jellemzi, hogy “Az úgynevezett “reneszánsszal” búvópatakként induló, majd a francia forradalommal meghatározó győzelmet elérő felforgatás…” (9.o.) De máshol se titkolja Vona, hogy alapvetően a nyugati demokráciát megelőző premodern, tradicionális és antidemokratikus korokért lelkesedik. “Nem megkerülhető, hogy a magát jobboldalinak valló fiatal helyes viszonyt alakítson ki modernitás által fetisizált eszmékkel és fogalmakkal, mint a forradalom, a demokrácia, az egyenlőség, a polgárság, a szcientizmus, vagy fordítva, megtalálja a megfelelő kapcsolatot  olyan végletekig démonizált elvekkel, mint spirituális irányultság, hierarchia, organikus szemlélet, monarchia.” (9.o.)

Vona – a “keresztény-nemzeti oldalon” elsőre a laikusoknak talán furcsa, ám korántsem annyira rendhagyó módon – nemcsak a zsidó, de a keresztény vallást is bírálja. Az inkább “pogány” Evolára hivatkoza egyetértőleg mondja:

“…a világ, a történelem nem fejlődik, hanem alászáll. Ennek megértése, elfogadása, benső átélése már önmagában nagyon komoly intellektuális képességeket és bátorságot feltételez, hiszen az elmúlt évszázadok egész “felvilágosult”, haladáspárti kánonját kell lesöpörni a képzeletbeli asztalról. A fejlődő történelem koncepciója pedig nagyon makacs képzete a modern szellemiségnek, aminek bizonyos értelemben maga a judaizmus és a kereszténység vetette el a magvait.” (12-13.o)

Még talán ennél is figyelemre méltóbb, hogy Vona már ekkor, 2012-ben megkezdte a “radikálisoktól” való rugalmas elszakadást. “Olyanok is lesznek, akik az első fázis dübörgő és fiatalos dinamikáját annyira intenzíven élték meg, hogy azon képtelenek lesznek túllépni: a stílusbeli radikalizmust összetévesztik a lényegi radikalizmussal, ami a valódi, tradicionális gyökerekhez való visszatérés, és nem valamiféle extrém akcionalizmus.” – intette híveit. (17.o.)

S mivel ezt egy olyan kötetben tette, ahol egy rasszistát állított be példaképnek, ez nyilvánvalóan arra utalhat: a stílus esetleges későbbi finomodása nem jelent egyúttal tartalmi változást. A szélsőjobboldaliak gyakran szokták komcsizni a posztkommunista baloldalt, a pártállami múltú balliberálisokat. Mondván, hogy igazából, őszintén nem tagadták meg diktatórikus múltjukat. Kérdés, hogy – ezt a felvetést velük szemben érvényesítve – a Jobbik mérséklődése vajon mennyire őszinte? Komolyan vehető-e?

Nemrég írtam az Átlátszón Daniel Friberg könyvéről. Ő egy olyan svéd szélsőjobboldali ideológus, akihez képest a Jobbik már-már liberális pártnak tűnik. E svéd szélsőjobboldaliak eszményképe a középkori Európa, ideológiájuk az archeofuturizmus, mely az ősi, hagyományos világnézet és az ultramodern, futurista technológia társítása.

Nyíltan kimondják, hogy a nők politikailag alacsonyabb rendűek, és nemkívánatos, hogy ugyanolyan számban vegyenek részt a közéletben, mint a férfiak. Tehát miközben elítélik a militáns iszlámot, ők lényegében az Iszlám Állam európai változatát, egy Keresztény Államot akarnak csinálni. A szélsőjobb másik részére viszont – ahogy ezt áprilisban egy konferencián is elmondtam – ugyanez a folyamat pont fordítva hathat. Ők próbálnak mérsékeltebbek lenni –  vagy legalábbis cukiság-kampánnyal mérsékeltebbnek láttatni magukat. A szélsőjobbnak ez a hányada kénytelen az iszlám fundamentalizmussal szemben úgy definiálni magát, hogy szélsőjobbos létére abszurd, paradox módon már-már ő lesz a liberális értékek védelmezője.

A Jobbik például egyszer csak a nők kihívő, szexis öltözködéshez való jogát kezdte el félteni.  A Jobbik által kiadott, Hazai pálya című újság 2015. október-novemberi számának Öngyilkos Európa című írásából idézek (a lap felelős kiadója: Vona Gábor) Mi a baj a cikk szerint muszlim migránsokkal? Az, hogy – idézem: „…nem integrálódnak, hanem gettósodnak, és hiába élnek ott már több mint harminc éve, nem beszélik a német nyelvet.”  Emellett – újabb idézet: „….elkezdik az európai társadalmakat formálni. Például azzal, hogy dress code-ot vezetnek be a német iskolákban, hogy a túl rövid szoknya vagy a mély dekoltázs ne zavarja a muszlim diákok életérzését.”

Mit lehet erre mondani? – kérdeztem tréfásan a konferencián is – Azt, hogyha Jobbik igazán csúcsra jártatja a cukiság-kampányt, akkor ennek a következő logikus lépése az volna, hogy Morvai Krisztina, Dúró Dóra és a Jobbik többi női politikusa miniszoknyában és kivágott blúzban tüntessen a nők öltözködési szabadságáért.

Az Evola-kötetet olvasván azonban nemigen gondolhatjuk, hogy a Jobbik jópofa, laza, demokrácia-kompatibilis párttá vált volna. Evola a rivális ideológiákat méregnek és fertőzésnek tekinti, amelyeket meg kell semmisíteni.

“E mérgek olyan vagy olyan formában tovább hatnak a jelenlegi kultúrában, a tudományban, a szociológiában, az irodalomban: ezek a fertőzés fészkei, amelyeket fel kell fedeznünk és meg kell semmisítenünk. Közülük a legfontosabbak a darwinizmus, a marxizmus, a pszichoanalízis és az egzisztencializmus. Ezekből az ideológiákból ugyanaz a lealjasító hatás, az igazi elleni ugyanazon támadás indul ki.” (20.o)

Feltételezhetjük persze, hogy csak morálisan és ideológiailag akarja őket megsemmisíteni. Ám azok a rezsimek, amelyekért Evola rajongott, s módszereiket csodálta, bizony nem csak képletesen semmisítették meg az ellenfeleiket. Evola pedig határozottan nemcsak a legalitás talaján állt. Írta például, hogy nem is volna olyan nagy gond, ha betiltanák a mozgalmat, sőt:

Lenin a száműzetésben és a hallgatásban alakította ki azt a hidegen rendszeres és világos doktrínát, amelynek romba kellett döntenie a régi Oroszországot. Hitler pedig a börtönben rögzítette mindazon ideológiai szempontokat, amelyek harcához szükségesek voltak. Ez az, ami nem puszta atavizmusból, itt vagy ott felbukkanó visszavágásából születik meg, hanem összeszedett erőfeszítésből, amely magában foglalja a legmegújítóbb erő lendületének a magvát.” (48.o.)

Evola nyíltan tagadja (és a kommunizmussal együtt elutasítja) a demokráciát. Szerinte  “…a “modern” társadalommal nyíltan szembeszálló erők hadrendje: egyrészt a magukat a francia forradalom örököseinek tekintő demokráciák társadalmával szemben, másrészt a nyugati ember elkorcsosulásának szélsőséges példáját képviselő civilizációval, a negyedik rend kollektivista társadalmával, az arc nélküli tömegember kommunista társadalmával szemben. (23.o.)

Nem tesz különbséget: úgy véli, a demokrácia vezet el a kommunizmushoz. “Ebben a folyamatban lehetetlen félúton megállni. A francia forradalom és a liberalizmus nélkül nem lett volna konstitucionalizmus és demokrácia, a demokrácia nélkül nem lett volna szocializmus és demagóg nacionalizmus, a szocializmus előkészítése nélkül nem lett volna radikalizmus és végül kommunizmus. (28-29. o) Mi több: az amerikai demokráciát a kommunizmusnál is veszélyesebbnek gondolja: “Az amerikanizmus bizonyos szempontból veszélyesebb számunkra a kommunizmusnál: valamiféle trójai falónak tekinthető. (31.o)

Miért is? “Amikor az európai hagyományokból megmaradt értékek elleni támadás a a bolsevista ideológiára és a sztalinizmusra jellemző direkt és leplezetlen formában történik, még felélednek a reakciók, tarthatók bizonyos ellenállási vonalak, ha labilisak is. Másként áll azonban a helyzet, ha ugyanez a gonosz agyafúrtabb módon működik, s az átalakulások észrevétlenül mennek végbe a szokásos és az általános életszemlélet szintjén, ahogy az amerikanizmusnál láthatjuk.”  (31.o.)

Evola kifejezetten harcot vív a demokrácia ellen: “A fontos előzetes feladat – amelyet csak az tudna elvégezni, akinek meg lenne a bátorsága és a valódi benső szabadsága – ama főbb formák elleni küzdelem lenne, amelyeken a “rendszer” társadalmi-politikai területen magára ölt, vagyis a demokrácia és a marxizmus ellen vívott küzdelem. Csak e feladat elvégzése során fedezhetnénk fel az ifjúságban az egészséges ösztön meglétét, a pozitív módon forradalmi impulzust.” (134.o.)

Politikafelfogása, a közügyekről való gondolkodásmódja egyértelműen kollektivista, autoriter és önkényuralmi. “Az igazi államban a szabadság nem individualisztikusan és demokratikusan, hanem egy organikus rendszerben betöltött sajátos funkciója szerint értelmezhető. Az igazi szabadság nem a természetjog absztrakt “jogai” szerinti szabadság, hanem az a szabadság, amely az engedelmesség és az utasítás – a spontán engedelmesség és a felelős utasítás – viszonylatában nyilvánul meg. (92.o.)

Evola kifejezetten értelmiségellenes, egyfajta öngyűlölő intellektuel, ami elég tipikus jelenség a szélsőséges, totalitárius mozgalmakban. “…az intellektualizmus és a “művelt ember” polgári fétise iránt bizonyos megvetést érzünk. (Egy ősi piemonti család egyik képviselője paradox módon ezt mondta: “Világunkat két osztályra bontom: a nemességre és a diplomásokra”; Ernst Jünger pedig ezt alátámasztva értékelte az “egészséges írástudatlanság” ellenmérgét.) (62.o.)

“Első korszakában Ernst Jünger volt olyan bátor, s ezt írta: “Jobb, ha az ember bűnöző, mint ha nyárspolgár.” Nyilván nem szó szerint kell venni ezt a fordulatot, mindazonáltal az általános tájékozódási irányt jól megjelöli.” (122-123.o.)

Kifejezetten polgárellenes is. “Ám ahhoz, hogy felértékeljük, hogy kivonhassuk a rohamosan bekövetkező felbomlás alól, meg kell szabadítanunk a családot polgári jellegétől, integrálnunk kell mind a vér szerinti, mind a spirituális törzs és hagyomány fogalmával. A családi rend csakis akkor illeszthető organikus módon az állam rendjébe, amikor megszűnik természeti és konformista adottság lenni, és megerősödik az értékek ama folyamatos hierarchiája, amelyet a privát szférára korlátozódó, demokratikus és liberális felfogása halálos veszélybe sodor.” (93.o.)

A cukiságkampány és a “radikálisok” egy részének kiszorítása után nyilván releváns kérdés: hogyan viszonyul a Jobbik és elnöke Evola fenti gondolataihoz most? Ha az utódpárt MSZP-nél elvárás volt, hogy megtagadják a marxizmus-leninizmust, a szocializmust, a Jobbik megtagadja-e Evolát, a “tudományos rasszizmus” neves képviselőjét?

Papp László Tamás

Ha tetszett a cikk

Előfizetőket keresünk – támogasd a munkánkat havi 1000 forinttal!

Függetlenségünk záloga a közösségi finanszírozás.

 • István Tamasi

  Vona először is adjon magyarázatot arra, hogy mi célból, milyen feladatok elvégzésére kell neki a farkasok nevű kommandó? Mire szervezi alapos szélsőjobboldali ideológiai kiválasztás után, miért kell neki egy katonai, harcászati kiképzésben részesített kommandó?

  • Zsigmond Kondor

   Hitler a példaképe, mit lehet várni tőle!

  • https://www.facebook.com/vidam.park Vidám Park

   A parlament kitakarítása, lám azok is fegyverkeznek …

   • István Tamasi

    Ez a farkaskommandó nagyon is az SA-ra illetve az SS-re emlékeztet. Soha többé fasizmust/nácizmust!

 • Magyar Hunor

  Hazug izmusok világa mögött bújik meg a modern bálványimádás, a pénz.
  ” Jézus nem elég nektek ??? “

  • István Tamasi

   Ki is volt az a Jézus? Egy naplopó, csavargó és lázító aki a pofázásból tengette életét.

   • Magyar Hunor

    Nagy az Isten állatkertje.

    • István Tamasi

     Igen. Isten állatkertjének részei azok akik kritika nélkül hisznek egy kitalációban.

     • https://www.facebook.com/vidam.park Vidám Park

      Az ilyen ostobaságok nélkül már régen a Marson lehetne az emberiség, sőt a Plútón ! Micsoda perspektívák… Mit szalasztottunk el… Már régen felvehettük volna a kapcsolatot más civilizációkkal, ehelyett ilyen fasságokon tököltünk, hogy az erkölcsi érték a vallásból származtatható-e, nem lehetett volna ezeket az energiákat is értelmes célokra fordítani ?? (Precízen megtervezett energiaátalakító készülékkel ….)
      Világos, hogy a vallás a haladás ellensége …

     • István Tamasi

      A vallás/ok/ az emberi tudatlanságból származnak, abból, hogy az ember nem ismerte a körülötte lévő világ fizikai, biológiai, stb. összefüggéseit és tudatlanságában a felmerült kérdésekre misztikus válaszokat talált ki saját maga számára.
      Az erkölcs – ami egyáltalán nem objektív hanem teljesen szubjektív – bizony létezik vallás nélkül is.
      Igen, már régóta léteznek energiaátalakító készülékek pl. gőzgép, robbanómotor, atomerőmű, napelem.
      Igen, a vallás nagyon sokszor a haladás ellensége.

     • https://www.facebook.com/vidam.park Vidám Park

      Ez szimpla racionalista tévedés…

     • István Tamasi

      A válaszodban benne van, hogy a vallás irracionális azaz logikailag nem koherens, másrészt semmi konkrét sincs benne azaz hablaty.
      Ezen a néhány szón kellett 9 napig gondolkodni?

     • https://www.facebook.com/vidam.park Vidám Park

      Csak ismételni tudom magam: ….
      Egy kis kreativitást !
      Különböztessük meg az állati létből épphogy kiemelkedő ember vallását, ha volt olyasmije, a már társadalomban, városokban élő, párezer éves civilizációk vallásától.. Az világos, ugye, ahogyan a társadalmakban növekedett a tudás, ugyanúgy a vallásnak is folyamatosan vissza kellett volna fejlődnie, pontosan nem ezt látjuk,
      Arisztotelésznek pontosan annyi fogalma volt néhány természeti rejtélyről, mint a sarki kolbászárusnak, mégis inkább elméleteket kreált és nem imádkozott, tudatlan volt sok kérdésben, de mégis racionális magyarázatokat próbált még ezekben is adni, amiről Te beszélsz, az szerintem is nincs is, ugyanis még a babonaság fogalmába sem illik bele. Ráadásul alaposan meg kell különböztetni a férfi hozzáállását a nőétől… Az ugye szimplán lehetséges, hogy közönséges, érthető, megszokott hétköznapi jelenségeknek mégis vallási magyarázatot adnak. Tehát a dologban nincs semmi tudatlanság… Nem az egyedi ember kételye / tudatlansága a döntő, hiszen a hétköznapi életben mi magunk sem leszünk naponta többször vallásosak , pusztán, mert egy megszokott/ismert / azaz mégis csak érthetőnek vélt dolognak valójában nem értjük az okát, eredetét stb.. Ráadásul nem is lehet egy túlspecializált világban “mindent érteni” , Aki tehát nem vallásos, az a többlet tudása miatt nem az ? ALIGHA, Ez személyes szinten ui. lelki/érzelmi kérdés. és a természettudományos ismeretek mennyiségétől elválasztható, ismertem is egy dr.X -et , aki a műegyetemet elvégezve erősen vallásos volt :) Az ilyenek legalább állandó gondolkodásra vannak késztetve, a mindent tudó ateista eközben bunkó marad.
      Sajnos még a legtöbb társadaomkutató előtt is rejtély a vallás eredete, csak a közhelyeiket ismételgetik pro / kontra, de az igazi okra nem jönnek rá …

     • István Tamasi

      Csak ismételni tudom magam:
      – A válaszodban benne van, hogy a vallás irracionális azaz logikailag hibás, a valós természeti összefüggések félremagyarázása azaz hablaty.
      – Igen ahogy a társadalmakban növekszik a tudás úgy szorul vissza a vallás: Európában már csak lakosság alig 1/4 része vallásos és ez a szám is erős jóindulattal mondható.
      – ” Ráadásul alaposan meg kell különböztetni a férfi hozzáállását a nőétől.” Már régóta (Karinthy) tudjuk, hogy mindketten mást akarnak: a férfi a nőt a nő a férfit. De ennek semmi vallási alapja nincs, hanem tisztán a természet törvénye.
      – Igen, tudom hogy vannak magasabban iskolázott vallásos emberek is. Te tudod azt, hogy az ő vallásosságukban mennyi a tradíció, a megszokás?

     • https://www.facebook.com/vidam.park Vidám Park

      Az hát irracionális, tökéletes logika viszont NINCS, irracionalitás mindenütt van, a specializálódás miatt pontosan egyre több az érthetetlen a világban…
      A vallás nem szorul vissza… ez tévedés, csak bizonyos társadalmakban a hivatalosnak tekintett / hatalomba is beépült vallások szorulnak vissza az egyéni kezdeményezést / felelősséget megkérdőjelező jellegük miatt.
      Ezzel párhuzamos a miszticizmus, babona, mágia stb újraéledése tömeges méretekben, tehát az arány megbecsülhetetlen.
      A tökéletesen racionális materialista mire jó ? Nem hisz semmiben ?
      Ez előny ?

     • István Tamasi

      1. Tehát ön az irracionálisban -magyarul logikátlan, logikailag ellentmondásos – hisz?
      2. A vallás visszaszorulása Európában, Amerikában tény amit az egyházak is elismernek.
      A vallások, pontosabban az egyházak éppen a visszaszorulásuk fékezése, megakadályozása érdekében igyekeznek beépülni a hatalomba.
      3. A miszticizmus, babona mindig is a vallások része volt. Szélsőséges esetek mindig is előfordultak és ezek nagy publicitása miatt tűnnek tömegesnek.
      4. A racionális materialista nem szorul rá arra, hogy irracionális, misztikus és babonás elemeket is tartalmazó vallásokban higgyen és ez bizony nagy előny.

     • https://www.facebook.com/vidam.park Vidám Park

      Ez tévedés, mert a vallások visszaszorulása éppen a hatalomból való távozásukat is jelenti, a hazai tapasztalatok nem mérvadóak..
      Az irracionalitás napi tapasztalat, de azt mondani erre, hogy, aki ezt felismeri – “az abban hisz” félreértése a dolognak,
      Nem csak a világ fehér részéről beszélünk, a többiben a vallás megkérdőjelezhetetlen, NEM az a kérdés, becsapás-e a vallás, vagy tudatlanság következménye-e, hanem tény az, hogy az emberiség ilyen módon él, tehát képzeletbeli dolgokkal való hittel…
      A miszticizmus stb… nem a vallások része, hanem előfoka, éppen ezért volt tömeges is, mostanában éppen megint előretör a hivatalos egyistenhitek megroppanásával.
      Másrészt, és ez fontosabb – ha a vallás megszűnne is, biztosan fennmaradna a rá való hajlandóság, nincs ui. mindenkire érvényes vagy kötelező racionalitás.. ergo a vallás a megszűnésének pillanatában újjáéled …
      Ráadásul nem nyerünk semmit a vallás esetleges megszűnésével, ha csak nem beképzelt / magukat felvilágosultnak hívő liberálisok tömegét, akik érdemi vitára nem, csak kacarászni hajlandók az ostobákon.
      A vallás egyéb hasznos társadalmi funkciói: (természetesen nem az elesettek istápolása vagy segítségnyújtás és ilyesmi…) – ezt nem fogom kifejteni, mindenkinek a saját kis eszéből kell rájönnie.
      A vallás – történet / kialakulásának története / történelemelőtti vallásszerű jelenségek tanulmányozása is idevágnak.
      A humoros oldala az egésznek az, hogy hál’isten a vallások hátráltatják a fejlődést, ui. ellenkező esetben már rég elpusztítottuk volna magunkat… Amit írhattam volna idézőjelbe is, így: “fejlődés”, de ezt már nem mindenki bírja felfogni …

     • István Tamasi

      – Javaslom olvassa el még egyszer, de gondosabban az előző bejegyzésem valamennyi pontját és ha tud szöveget érteni, értelmezni akkor nem lesz szükség, hogy ismét leírjam..
      Továbbá:
      – Amit a vallás irracionalitásáról és miszticizmusáról írtam az valamennyi vallásra vonatkozik, nem csak a keresztyénekre.
      – A miszticizmus beépült valamennyi, a keresztyén vallásokba is.
      – Azt elfogadom, hogy vannak olyanok akik igénylik az irracionalizmust és misztikumot, de a számuk az oktatás terjedésével, az oktatás színvonalának emelkedésével csökken.
      – A vallás/ok/ “leghasznosabb” társadalmi funkciója, hogy az embereket gátolja a tények és összefüggések felismerésében és ezáltal irányítható, kantáron rángatható, kizsákmányolható sorban tarthatók.
      – A vallás/ok/ kialakulásának története egyszerű: A természet, fizika, biológia, és egyéb tudományok ismerete hiányában a tudatlan embernek kellett valamilyen misztikum a történéseket és összefüggéseket megmagyarázandó.
      – A vallások bizony – és ebben a keresztyén vallások élen járnak – sokszor és sokáig hátráltatták a tudományok fejlődését. Szerencsére ez ma már a múlté.

     • https://www.facebook.com/vidam.park Vidám Park

      Javasolnám, hogy az ellenérveimre reagáljon, mert
      – a hivatalos tananyagot (tehát az unos-untig ismételgetett közhelyeket) én is ismerem !
      Nem egészen érhető, mi érthetetlen azon, hogy a miszticizmus nem beépült a hivatalos vallásokba, hanem azok előfoka és ha ott van, akkor történeti fejlődési okból maradt ott.
      A vallás létrejötte – tanulmányozni az állatvilágból való kiemelkedést,
      másrészt az ember olyan irracionális maradt a származása miatt , hogy emiatt a vallás ma is létrejön, szubjektív szinten is, de irányzatok formájában is…
      A vallások nem a kizsákmányolás céljából létrejött kitalációk. Még ha jó is erre… de másra is jó… ki mit lát meg …
      A tudás és technikai fejlődés elválasztható a vallástól… Ui. a kétségbeesett tudatlan embert, mint okot megjelölni helytelen, mivel az ún. természetnek kiszolgáltatott embernek a környezete működéséről nagyon is sokat kellett tudnia, ha meg akart élni.. Az, hogy meg egy bizonyos határon túl az okokat nem ismerhették, nem lehet a vallás oka, legfeljebb rendszerezett mendemondáké, amiknek az írásbeliség hiánya miatt az emlékezet fenntartásáért létre is kellett jönniük, egy nép rendszerezett babonaságai nem válnak vallássá, az még csak a kultúrájuk, néphit,
      Az, hogy a fizika hiánya a kizsákmányolást segítő vallás oka – egy kicsit vicces… Ui. az ismeretet ALKALMAZNI kell tudni, ahhoz pedig kell az alkalmazáshoz megfelelő fejletteb környezet, lehetőségek, technika… am egyik sincs, mire ment volna az ősember a “tudással” ? Semmire…
      Másrészt a mai ember specializált, rengeteg mindenről semmit sem tud, miért nem alakul ki ezen tárgykörökhöz vallása vagy babonás hite ?
      A mai ember éppen, hogy azt mondja, “ha tudományos módszerekkel megközelítenénk, tudnánk ismeretet szerezni” – ÉS NEM KÉRDEZ TÖBBET, mert idomítva van a tudomány mindenhatóságára… és ideje sincs mindennel foglalkozni, Megelégszik a közhitként terjengő “megmagyarázhatósággal” … Itt egyet kell látni: ez már mindennek a legalja… minimális tudás nélküli hit, csupán egyetlen jelszó, a “tudománymindenreképes” állandó mantrázásával:
      ez bizony szellemi kiürülés, mert a válaszokat nem magából meríti, vagy találja ki, hanem csak tudja hol találja meg… amelyeket, azután minden további nélkül ELHISZ, mert a tudomány pecsétje van rajtuk, kétség esetén pedig új bizonyítékokat / tényeket keres, amíg a felfoghatóság határaiba nem ütközik…
      És azt ugye tudjuk, hogy magának Einsteinnek is voltak matematikai problémái, amikre a matematikus feleségétől kért tanácsot …
      Mit szóljon, akkor a racionalista átlagember, aki hármat lapoz egy szakkönyvben és felfoghatatlan képletekkel találkozik ?
      Természetesen HISZ… de ezt letagadja, és azt mondja: TUD, mert mások tudnak helyette, ezért viszont a hite is csak egy tartalom nélküli szó… Tehát se nem tud, se nem hisz, Viszont erre igen büszke ! Itt tart a hétköznapi racionalizmus ma …

     • István Tamasi

      – A miszticizmus az “előfok” után benne is maradt a vallásokban ld. a különféle csodatételeket.
      – A vallások tehát ön szerint is irracionálisak. Pont.
      – A vallások valóban nem az emberek kizsákmányolására jöttek létre hanem csak később váltak a kizsákmányolás eszközévé.
      – Valóban nem minden vallás, csak az európai keresztény vallások akadályozták a tudományok fejlődését, közkinccsé válását /egy példa J.Bruno megégetése/.
      – A mai ember már tudja, hogy olyan szélessé és mélységűvé váltak az ismeretek, hogy egyetlen ember már csak egy tudományágnak is csak egy szegletét tudja részletesen megismerni ezért elfogadja a kialakult tudományos módszerekkel igazolt ismereteket akkor is ha az már “magas” neki.
      – A minimális tudás nélküli HIT éppen hogy a vallásosok jellemzője és elfogadom, hogy ez a “legalja”. A materialista ember nem hisz hanem tud. Tudja pl azt, hogy megbízhatóak a tudományos módszerek azokon a területeken is amiknek ő maga nem szakértője.- A racionális embernek ott van a lehetősége, hogy elmélyedjen egyes őt érdeklő tudományágban vagy elfogadja az igazolt tudományos tényeket, tételeket.
      – Elhiszem /na lám nekem is van hitem?/, hogy egy hívőnek kényelmesebb hinni a misztikumban mintsem elmélyülni a tudományokban.

     • https://www.facebook.com/vidam.park Vidám Park

      A hívő is elmélyedhet akármelyik tudományban, nyilván az Orbán kinevelte gyerekek között sok lesz / van ilyen.
      A tudományos módszerek megbízhatósága – az egy külön kérdés, még a matematikában sem biztos sok dolog, a tudósok rengeteg témában pedig kifejezetten csalnak a sikerért / elsőségért, ami pedig sikerül nekik azt idővel megcáfolják.. Az ismeretek igazolását a gyakorlat ideiglenes sikere adja, A materialista is rengeteg dologban hisz, csak egyben nem – a természetfölötti igazgatásban,
      Egy kutatásban a folyamatosan megszerzett tudás belső összefüggései viszik a gondolatot előre, itt egy-egy kételyt isten beavatkozásának magyarázatával még a hívő tudós sem ugorhat át, mert azt ő is tudja, elmélete azután már a semmiben lebeg.
      A materialistáról tévedés azt mondani, hogy nem hisz, hanem tud, hanem inkább: a materialista anyagelvű magyarázatokból próbál kiindulni, akkor, amikor különleges filozófiai témákról esik szó.
      Nyilvánvaló, viszont, hogy gyakorlati témáknál, pl. a kristálycukor gyártásának új módszere kidolgozásakor a vallásos tudós sem fog hittételekből kiindulni, legfeljebb “lelki segítséget kér” a munkához “az égtől”, de ezen humoros aktuson kívül pontosan úgy kell kutatnia, mint a materialista kollégájának… stb…stb…

     • István Tamasi

      – “Orbán kinevelte gyerekek”???? A mai közoktatás célja bólogató, engedelmes alattvalók kinevelése és nem önállóan gondolkodni képes embereké.
      – A “kristálycukor gyártása” nem a tudomány témaköre, hanem az alkalmazott /mérnöki/ ismereteké.
      – Az egy dolog ha valaki a misztikus, irracionális kitalációkban hisz /legyen ez az ő baja/ csak ezt el kell különíteni a tudományos ismeretektől.

     • https://www.facebook.com/vidam.park Vidám Park

      Én is azt mondom.
      Az mindegy, a cukor példa nem függ a kutatás ilyen mineműségétől.
      Én is azt mondom.
      Mivel ilyen szépen lezártuk a vitát, azt hiszem, be is kaphatod… de ezt már említettem régebben .. :)

     • István Tamasi

      Nem vagyok sem pedofil sem homoszexuális, de te nyugodtan leszophatod imádott papjaid redvás f..át.

     • https://www.facebook.com/vidam.park Vidám Park

      Hasonló élvezeteket és jó egészséget a következő vitáig !

   • https://www.facebook.com/vidam.park Vidám Park

    ..ennyit rólad …

    • István Tamasi

     Miért, talánh pofázás helyett kétkezi munkából élt? Na és mit csinált az alatt a néhány év alatt ami egy fekete lyuk az életrajzában?

     • https://www.facebook.com/vidam.park Vidám Park

      Elment Indiába a jógiktól tanulni, ott ismert meg néhány nagyszerű bűvésztrükköt…
      A kétkezű munka nem a legtöbb a világon. De még ezek között is többre becsülik azokat, akik okosabbak a többinél..
      A legkétkezibb dolgozó a gép, az automata, a robot, aki egy sorba helyezi ezekkel magát, annak annyi..

     • István Tamasi

      Nyilván a swastika vonzotta oda.

     • https://www.facebook.com/vidam.park Vidám Park

      Nyilván buzi vagy …

     • István Tamasi

      Nyilván csak olyan formációban hogy te leszopsz.

     • https://www.facebook.com/vidam.park Vidám Park

      A kedves feleségedet is üdvözlöm, nem néz ki valami jól a képen…

     • István Tamasi

      .. vagy olyan formációban, hogy megb..lak egy szálkásított seprűnyéllel.

     • https://www.facebook.com/vidam.park Vidám Park

      szűkös fantáziád javítása után beszélhetünk :)

     • István Tamasi

      Valóban kénytelen voltam fantáziámat a te értelmi színvonaladra leszűkíteni.

 • Mária

  ..most hogy így megszülte a néppártot 😛

 • Péter István

  A Vona Gábor is egy szélhámos terrorista fasiszta. A demokráciába ez is belefér, de nagyon kell vigyázni nehogy megártson.

  • https://www.facebook.com/vidam.park Vidám Park

   …mondta Tom Lantos, még a 90-es években, egy magyarországi látogatásakor …

   • István Tamasi

    Aki titkos katonai kommandót szervez az nehezen moshatja le magáról azt, hogy egy szélhámos terrorista neonáci/újnyilas.

    • https://www.facebook.com/vidam.park Vidám Park

     Nem kell kétségbe esni, Csintalant azért verették meg, mert azt terjesztette, hogy Budaházy – ügynök, És ezért bizony JÁRT A VERÉS !! A Gyurcsány korszakban sajnos ilyen volt a hangulat – némelyek már azt gondolták, hogy fegyverrel kell a hatalomból eltenni őket, egy államcsíny / leszámolás a politikai maffiával még nem fasizmus, nem kell feltétlenül mindig erre hangolódni…

     • István Tamasi

      “…nem kell feltétlenül mindig erre hangolódni.”
      Dehát zazrivecz-vona mindig erre hangolódik! Lásd havekodása/szövetkezése a betyársereggel, budiházival /akit éppen ilyen dolgokért ítél el a bíróság/, a kéményseprő-formaruhás gárda /akiknek a formaruhájában ő maga is esküszegést követett el/, és most a farkasok!
      Csintalan megveretéséről ön, mint benfentes, nyilván többet tud mint én.
      Na persze, a hangulat! Ami ugyebár könnyen befolyásolható különösen alulművelt emberek esetében.
      Még egyszer: mire, milyen feladatokra, mi célból kell zazrivecz-vonának egy harcászatból kiképzett kommandó? Az ön válaszából úgy tűnik, hogy a hatalom fegyveres úton – mivel parlamentális úton nem képes – türténő megszerzésére.

     • https://www.facebook.com/vidam.park Vidám Park

      Felhívnám a figyelmét, hogy az alulműveltek hangulatát a “felülműveltek” manipulálják saját érdekeik szerint… :) Sajnos nem vagyok bennfentes, az ok annak idején napi hír volt …
      Budaházy csak egy rendes forradalmár volt forradalmi időkben – sajnos mindenki áruló körülötte – még Baló felesége sem volt hajlandó megvédeni :) A probléma nem az, hogy Budaházy jól megérdemelten néhány embert eltett volna láb alól, hanem sokkal inkább az, hogy, ha Vona demokratikus úton is kerül hatalomra, a demokráciáról, valószínűleg annak liberális felhangja miatt, meg van a véleménye… könnyen lehetséges, hogy egy koalícióban Orbán közt. elnök, Vona miniszterelnök lesz, tehát a gyakorlati végrehajtó, akinek gazemberségei fölött Orbán miután a “helyes általános irányvonalat” megadta, el fog nézni, Kitörhet egy szimpla fasizmus, amelyik szinte rabszolgarendszert vezet be, a nyugat még teljesebb kiszolgálása érdekében, miután az ország más módon képtelen volt az utolsó helyről feljönni …

     • István Tamasi

      Ismétlem: az alulművelteket sunyi politikusok manipulálják.
      Budiházi legfeljebb a budiban lehet forradalmár. Amire készült az színtiszta terrorimus.
      A bülbülmosolyú /Balóné/ persze hogy nem áll ki senki mellett hisz ő csak és kizárólag a saját érdekeit nézi.
      Annak idején adolf is demokratikus úton került hatalomra / a sörpucss súfosan befuccsolt/ de már a kampányban és amár a hatalomban is felhasználta a terrorkommandóit / SA, SS/ és erősen feltételezhető hogy hasonló célra készíti zazrivecz-vona is a sajátját tehát jogos az ő lenácizása mindenféle cukiságkampány ellenére.
      Attól tartok jogos az aggodalom, hogy 2018-ban a csúti surmó koalícióra fog lépni zazrivecz-el és lehet, hogy zazrivecz a kommandóit azért szervezi, hogy ne bánhasson el vele is úgy mint a porcelánöltönyös kisgazdával.

     • https://www.facebook.com/vidam.park Vidám Park

      Zajlik a történelem és nem is unalmas … mi kell még ? :)

     • István Tamasi

      Inkább ami nem kell: Nem kell, hogy a múl száuzad sötét náci-nyilas évtizedei megismétlődjenek.

     • https://www.facebook.com/vidam.park Vidám Park

      Ez modern fasizmus lesz, csupa technika, fény és ragyogás …

     • István Tamasi

      … és a zazrivecz farkasai vezetik majd az einsatzgruppe-kat csupa fényben és ragyogásban.

 • Péter István

  A Vona Gábor is egy szélhámos terrorista fasiszta. A demokráciába ez is belefér, de nagyon kell vigyázni nehogy megártson.

 • Szabó Béla

  Evoláról és azokról, akik őt jogtalanul vádolják mindenféle
  zagyvasággal:
  http://mediavadasz.info/nemeth-veszely-kiert-jajong-vanyi-klara/

 • http://hartland.blog.hu Holger Hartland

  Persze, hogy kiállt. Helyezzétek ennek a kontextusába:

  “…egy olyan beszédmódot választok, amely ma be van tiltva Európában,
  beszéljünk egyenesen. Abban a pillanatban, hogyha egy bizonyos
  beszédmódot választva írjuk le a gondjainkat és a bajainkat, akkor
  számolni kell a megbélyegzéssel, számolni kell a leminősítéssel,
  számolni kell a kirekesztéssel, általában az európai fősodorból történő
  száműzetéssel. Persze, hogyha a fősodor bajba jut, akkor az onnan
  történő, időben megvalósult száműzetés inkább előnyös. Ezt korábban nem
  gondoltuk volna, de most egyre inkább úgy fest, hogy az, hogy
  Magyarországot az európai fősodortól kifelé szorították, és mindent,
  amit tettünk, megpróbálták nem az európai politika bevett részeként
  értelmezni – legyen szó a keresztény alapokat megerősítő
  alkotmányunkról, legyen szó a demográfiapolitikánkról, legyen szó a
  határokon átnyúló nemzetegyesítésről –, most utólag, néhány év
  elteltével már inkább előny, mint hátrány. Senki sem zárhatja ki ebben a
  pillanatban, hogy az európai fősodor nem ott halad majd a következő
  években, ahova Magyarországot próbálták kiszorítani az európai
  fősodorból. Így lesz a feketebárányból nyáj, a kivételből főirány.”

  Elég világos, nem?

  Orbán Viktor a nyugati liberális elit (és ideológiájának) meggyengítésére vagy bukására játszik. Aki úgy látja, hogy ennek a liberális elitnek az uralma (nem utolsósorban a migrációs politikája miatt) káros Magyarországra is, az látja Orbán lépéseiben a magyar nemzeti érdeket – ennyit a 4-5. pontotokról. Az 5.-ről még annyit, hogy a demokratáknak tetszett volna nem csalni, és akkor most nem lenne mit kiszivárogtatni róluk, akárkinek is.

  Orbán valamiért úgy döntött, hogy a nyugati világban érlelődő antiliberális és elitellenes (populista :)) fordulatnak nem a farvizén akar evezgetni és nem is vár, hogy sikeres lesz-e a fordulat, hanem kockáztat és beleáll. “Így lesz a kivételből főirány” – mondja Orbán. “I am your voice” – mondja Trump. Ennyit az 1. és 3. pontotokról.

  Értem, hogy a liberális establishment pártfogoltjaiként, kicsit netán a részeiként is nektek, a Political Capitalnak ez nem tetszik. Jogos. De sokan vagyunk, akiknek meg nagyon is tetszik.

  Ugyanakkor akár tetszik, akár nem, elemzőként látnotok kell ezt a kontextust is.

 • transformer

  Egyre nevetségesebb a PCblog paranoiás putyinozása. Lassan mindenért, ami a centrumországok establishmentjének nem tetszik, Putyin az oka,legyen szó Brexitről, vagy a demokrata elnökjelölésről. Lassan azt lehet hinni, hogy ő maga Lucifer… Vagy a Mindenható ?!

  Ez azonban legfeljebb nevetséges, de az általuk hülyítendő olvasóknak azért egy-két más tényt is érdemes figyelembe venni. Egyrészt, bár az USA elnökének igen széles a hatalmi jogköre, de messze nem korlátlan. Másrészt, egy amerikai elnökjelölt a kampányban – ahogy mondani szokás – akkor is
  hazudik, ha kérdez. Tehát Trump elnökjelölti retorikáját célszerű nem egészen komolyan venni, továbbá tisztában kell lenni azzal, hogy esetleges elnöksége esetén ő sem lesz képes az USA valódi hatalmi gépezete – a multinacionális tőke – érdekei ellen politizálni. Ez aligha változik meg, bárki lenne is az elnök.

  Ide kívánkozik az írásban csak mellékesen érintett Sanders-probléma. Józan helyzetértékeléssel belátható, hogy ma egy Bernie Sanders nem lehet az USA elnöke, mert a valós hatalommal rendelkező establishment ebbe nem megy bele. Ez a Wikileaks irataiból, de a kampány számos egyéb tényéből is kiderül. Ha pedig csoda folytán ez mégis megtörtént volna, a kezét ugyanúgy megkötnék
  azok az alkotmányos fékek, amelyek az USA politikai felépítményébe be vannak építve, és amelyeket ma a valódi hatalom, az említett multinacionális tőke saját érdekei szerint tud manipulálni. Sanders indulásának és eddigi eredményeinek igazi pozitívuma, ami sem Orbán Viktornak, sem a PCblog szellemi hátterének nem tetszik: egy több milliós fiatal szavazóbázis, amelynek sem a Trump-féle
  pojácák, sem a Clintont támogató undorító korporációk nem kellenek, amely az elhíresült 20-30 dollárjaival juttatta oda Bernie-t, hogy a mindenható amerikai kapitalizmus aktuális demokrata
  elnökjelöltjével szemben végig versenyben tudott maradni, sőt, közvélemény-kutatások szerint a választáson (ahol már nem csak a regisztrált demokrata szavazók szavazhatnak, mint az előválasztásokon) esélyesebb lenne Trumppal szemben, mint Hillary Clinton. Ezek közül a fiatalok közül sokan nem fognak Clintonra szavazni, hanem az egyébként esélytelen zöld jelölt mellé
  állnak. Ha valamilyen módon sikerülne egy sajátos (új)baloldali pártot létrehozni ezeknek a fiatal szavazóknak a számára, az hosszabb távon megkérdőjelezhetné az amerikai kétpárti politikát és a vele összefonódott sajátos korrupciós mechanizmust, az establishment mindenhatóságát. Ettől jobban retteg mindkét tábor, mint a másik jelöltjétől, de ez ma még inkább egy szép álom.

  Ami ebből a legkevésbé fontos, az Orbán véleménye. Bár egy Magyarország méretű ország miniszterelnökének lehetne annyi esze, hogy a világhatalom elnökválasztása előtt képes magában tartani személyes szimpátiáját, ezzel – mármint a pojáca Trump melletti kiállással – legfeljebb magát
  járatja le. Ettől sem Putyin, sem Trump nem lesz erősebb, Clinton sem gyengébb, az egész a bolha tüsszögésével egyenértékű. Orbán megint bókolt egyet a saját színvonalán álló közönségének.

  Ha erről az egészről egyáltalán gondolni akarunk valamit, nem az az igazi baj, hogy – az USA
  méretei és jelentősége miatt – az egész világ sorsát nem kis mértékben befolyásoló elnökválasztáson egy Hillary Clinton és egy Donald Trump, illetve az általuk képviselt politikák közül lehet “választani” ?

 • István Tamasi

  Tudta?
  A csúti surmó összes vagyona többszörösen meghaladja a 25 év alatti összes bevallott jövedelmét.

 • Jozsef Toth

  ….érdektelen…….latrinába való cikk……valószínűleg a nevét nem adó írójával együtt 😀

 • János Virág

  Orbán meg furulyál rajta?

 • Peter Varga

  névjegyzék megtekintése ellen is simán létezhet módszer….
  – fiktív személyek nevében szavaznak, azt nem tudja ellenőrizni senki.
  – megőrzik, hogy eredetileg ki mire szavazott, és ha valaki kikéri a sajátját, azt mutatják neki, amit eredetileg írt, nem pedig azt, amit leadtak a nevében.

  annyi tere van csalni a fidesznek, akár ellenzéki delegáltakkal együtt is, hogy nem is értem, miért gondolja bárki, hogy ne tennék.

  • voltT-s

   Egyszeru, Igent és érvénytelent is nemnek számolnak.

 • DarkStroke

  Imádom ezt.

  Félidőben: “Nincs ellenzék brühühühü”
  Választás előtt: “Nincs kire szavazni brühühühühü”
  Választás után: “Valaki csináljon már valamit brühühühü”

  Felemeled a pici segged, elmész szavazni, belépsz valamelyik ellenzéki pártba, és láss csodát! Ha megteszi rajtad kívül még 1000 Nincsellenzék Lajos és Nincskireszavazni András, akkor lesz ellenzék. Ti szerencsétlenek. Azon nyavajogtok hogy az ellenzék nem csinál semmit de pont ti vagytok azok akik megkötitek a kezét azzal hogy nem szavaztok rájuk. Új párt márpedig nem lesz. Elfogadod és leváltod az Orbán rezsimet így, vagy marad ez még 20 évig – Te döntesz.

 • Vidor Orbán

  Isten hozott Magyarországon, ahol ismét egypártrendszer van.
  Pojácapártokat leszámítva.
  Azért ez a helyzet jó okot szolgáltat gonosz Brüsszelnek arra, hogy kiröhögje az egész bohócszavazást.

 • Vidéki

  Ha a New York Times infografikái a valósággal teljes összhangban vannak, akkor miért szavazott az USA népe a változtatás mellett?

  Marx arról beszélt, amikor kifejtette, hogy a lét(biztonság) határozza meg a tudatot (gondolkodásmódot, nézőpontot, világszemléletet, viselkedést)

  • Vanek_ur

   Ha a Fidesz azt mondja, hogy a szocik el akarják lopni a nyugdíjpénzeket, és majd ők megvédik, akkor elhiszed? Na, így hittek Trump-nak is. Már régen nem az számít, hogy ki mit tesz le az asztalra, és mi a valóság; hanem hogy ki mennyire tudja lehazudni az égről a napot, a holdat és a csillagokat; és mennyire tudja elhitetni a néppel, hogy minden jó tőle jön, és minden rossz az ellenkező oldalról. Például amikor konkrét kérdéseket konkrét számokkal feltettek a parlamentben a minisztereknek, akkor a válasz az volt, hogy a “bukott baloldal” nem ért semmihez, és ne beszéljen. Semmi tényekkel igazolt válasz; csak a ‘gonoszok’ elleni érzelmekre játszás.

 • Péter István

  Nihilista anarchista magamutogatók. Egyébként, a hatalom az maga a nép, mert ő a hatalom kizárólagos birtokosa és tulajdonosa, s a hatalmát az általa demokratikusan közvetlenül választott képviselők útján gyakorolja.

  • Sándor Rózsa

   aki hülye megérdemlia fideszt.

 • István Kovács

  Este az öreg székely kimegy pisilni a sötét udvarra. Dolga végeztével, vizes nadrágba bemegy a házba mire a felesége megkérdi : -mi van Áron, ennyire esik ? Nem – válaszol az öreg, ennyire fúj !

 • Mariann Trombitás

  Kis magyar “demokrácia”. Hát még mi van a spanyoloknál, törököknél. Elborzadok ha rágondolok, mi lehet ott a börtönökben. Európa civileket védő(?) nagyszájú kalandorai, https://uploads.disquscdn.com/images/6b9ec246cd49fd76ba92db044d3d09aa5a52af5042954f1e2b013dabb64374d1.png bezzeg oda nem merészkednek.

  • Sándor Rózsa

   Tudod te miről beszélsz? Vagy csak a szád jár, mint minden külföldön sosem élt magyarnak…. A spanyolok fényévekkel előbbre vannak demokráciában mint mi. Meg is látszik az embereken, nem ölik egymást a sz@rházi politikusok miatt hanem kulturáltan elvannak egymással, akkor is ha különböző pártokat támogatnak.

 • Mészáros Jenő

  Nem kell annyira igyekezni, hogy bekerülhessen a börtönbe. Ez szabadon választott.
  A bűnözés veszélyes, kockázatos szakma. Aki ezt választja, tudjon róla, mi a jutalom érte. A bűntársai, a családtagjai is.
  A börtön nem gyógyszanatórium.

  • Shayiskhun

   Ez egy orbitális marhaság. Mi az, hogy szabadon választott? Aki bekerül egy elrontott DNS vizsgálat miatt mondjuk előzetesbe 2 évre, az is szabadon választotta? Vagy aki egy hibás ítélet miatt van ott. Ő is így döntött nem? Vagy amikor évtizedekkel később kerül elő egy új bizonyíték, és jaj hát pech, hogy közbe öngyilkos lett a börtönben…

 • Sarolta Csóka

  A büntetés célja nem csak a bűn megtorlása, hanem cél az elítélt “átnevelése”, a későbbi visszaeséstől való megóvása is. Ez így nagyon embertelen!

  • József Antal

   Az emberteleneket nem a plexi hanem a kötél neveli át.
   Ez történelmi tény. Tény!!!

  • Urakura

   Nem ,ez nagyon is emberi,mert teljesen logikátlan,értelmetlen.

  • Shayiskhun

   A büntetés célja egyáltalán nem a bűn megtorlása.

 • Ampelfrau

  A könnyeimet törölgettem, míg olvastam az édesanya szavait, akinek a legfelháborítóbb dolog nem az, hogy a purdé már most jobban otthon van a börtönben, mint édesapukája a munka világában, hanem az, hogy most így nincs ölelkezés. Milyen gonosz ez a világ az ártatlanokkal. Tessék már elmesélni, apuci mi miatt ül?

  • Shayiskhun

   Ezt a részt hol olvastad?

 • Аттила Юхас

  a bűnöző minden szigorral felel és még csak azért is megfosztják attól amivel egy embert el lehet rettenteni az a szerettje vagy a gyermeke tíltása. ha már megcsinálta a bűnt? viselje is ennek a szankcióit.ez ilyen egyszerű.majd többet nem csinál ilyet.ennyi.ezért börtön a börtön és nem kollégium mint ahogy volt anyósom is mondta.a Szita Bence gyilkosa nálunk Kalocsán zene tv-vel mulatta ( átmulatta) az időt holott TÉSZ-es volt.Na és akkor mi van? a börtön az börtön és nem kolesz! Ennyi Ámen! ha már megcsinálta viselje is el!!!

  • Shayiskhun

   google fordító ftw

 • Zoltan Szalai

  szívem szakad meg,mindjárt rámtör az együttérzés… főleg azok iránt akik visszajáró “vendégek”

  • Shayiskhun

   És talán ők sem járnának vissza. De mi a helyzet a másik csoporttal?

 • Urakura

  Nácik volnánk a javából,ez itt így van rendjén…

 • Péter Molnár

  Kiváncsi vagyok, hogy ezért jár-e majd plusz kártérítés. De gondolom, majd megtudjuk. Ha a zsúfoltságért jár, akkor gondolom ezért is. Remélem, akik egyetértenek ezzel a törvénnyel, majd boldogan fizetnek az elítélteknek egy kis plusz zsozsót a szabaduláskor. Ja, én is fizetni fogom. Nem tudom, milyen bűnökért ül az elítéltek többsége. Biztosan van ilyen is meg olyan is, aki reménytelen meg aki még visszatérhetne egy normális élethez. Ezek a szigorítások mindenkire ugyanúgy vonatkoznak és embertelennek meg értelmetlennek (az elitéltek szivatásán kívül) hangzanak.

 • Péter István

  Viszont, ha mindegy szálig kiirtanák a bűnözőket, nem volnának ilyen gondok. Egyébként sem a mocskos bűnözőkkel kellene már annyit foglalkozni, hanem az áldozatokkal, a megnyomorítottakkal és a meggyilkoltak árváival.

  • Lolka Bolka

   Valoszinuleg meg sosem mozdultal ki a tanyarol ahol elsz es a vilagot csupan a tv kepernyojerol, vagy a tehenszaros gumicsizmak arnyekabol sikerult megismerned. A bortonokben nem csupan gyilkosok es mas eroszakos cselekmenyert elitelt emberek vannak, akiket te kiirtanal. Rentgeteg johiszemu, atvert ember, penzbuntetesuket kifizetni nem tudo, vagy epp artatlanul elitelt ember tolti ott a mindennapjait. ..akiket te kiirtanal. Jobb lenne a vilag, ha az olya lelki nyomorekokat irtanak, mint amilyen te vagy.

   • Aby Aby

    szerintem a tanyasi tehénpásztor 99%-ban becsületes. az ártatlanul elitéltek, igen sajnos azok is vannak, de százalékában elenyésző. pénzbüntetésüket kifizetni nem tudók nem igen hiszem, hogy hosszú évtizedekig szállásolják őket a böriben.

    • Shayiskhun

     Valóban, becsületes. Csak általában eléggé beszűkült nézete van a világról. Többnyire életükben nem láttak még börtönt messziről sem. És persze nem csak a tehénpásztorok.

  • Gombolyag Kutyaházi

   Szép, keresztényi gondolatok. Mellesleg a bűnözés újratermelődik, mint a hülyeség is. Nem lehet kiirtani. Csak az egész fajunkkal együtt, úgy igen.

   • József Antal

    Úgy van!
    A bűnöző fajt ki kell írtani.
    Atilla a hun nagykirály megtette.
    Az újszülött és az aggastyán is meghalt a bűnös népből, törzsből.

    • Gombolyag Kutyaházi

     faj, mint ember. cakk-pakk. Mellesleg Attilával sem jártam volna szívesen ugyanabba a csehóba.

    • Shayiskhun

     Te teljesen hülye vagy bazmeg

  • Aby Aby

   mondom én, vissza hozni a tajgetosz rendszert. hadd hulljanak a férgesei. mennyivel több pénz maradna értelmes dolgokra egy országban. ja, bocsánat a férgeknek is vannak jogai ! basszus !

  • Shayiskhun

   Azzal azért úgy világosabb pillanataidban tisztában vagy, hogy az a bűnöző, akire a regnáló hatalom rámondja? Ha hoznak egy törvényt, hogy nem lehet mondjuk 2 lábbal közlekedni, akkor mindenki aki mégis megteszi, az bűnöző, és be fogják zárni. Gondolom akkor rögtön csálén állna a szád, és máris nem lenne olyan kurvajó ötlet “mindegy szálig kiírtani a bűnözőket”.

 • Jusztina Kulya

  Gondolt arra valaki,ha beülünk az autónkba,egyik lábunk a sírban,a másik a börtönben?Nem a bűnözőket akarom védeni!

 • Citrusgirl

  Megbízható forrásból tudom, hogy a kisgyerekek ruházatában, pelenkájában elrejtett SIM kártya, nyugtató, kábszer mindennapos jelenség volt a BV-ben. a beszélőre érkező anyuka nem engedte a gyereket átvizsgálni a személyiségi jogai miatt, Ebből lett elege az országos parancsnoknak.

  • József Antal

   Így van!!!
   Normális szülő nem ül börtönben.
   Ha mégis ülne nem engedné, hogy a gyerekeit behozzák a börtönbe.
   A libcsik megint a bűnözőket védik a normális emberekkel szemben.

   • Shayiskhun

    Melyik része a “normális emberekkel szemben”? Milyen joghátrányt okoz a normális embereknek, ha megérinthetik egymást a beszélőn?

 • Papa

  Elolvasva a felvezető cikket, és a “tartalmas, emberi” hozzászólásokat ösztönözném ErdélyiK-t, hogy készítsen írást a tőlünk civilizáltabb világon működő börtönkörülményekről. A hozzászólók egy része nagyon nem emberi megnyilvánulásokat ír, pedig bármelyikünkkel előfordulhat, hogy ott találja magát. Igaz, kedves Mészáros Jenő!! Pl: egy közuti baleset okán……és a családtagjai? Biztos, hogy átgondolta a hozzászólását?

  • Mészáros Jenő

   Nem tervezem a börtönéletet. A családtagjaim se. Persze minden megtörténhet.
   Tudomásul kell venni, hogy a büntetés nem a bűnözők kedvezményeiről szól.

   • Papa

    Persze! Én sem erre gondoltam. De arról sem, hogy a családi kapcsolatokat tovább rombolja a kelleténél. A gyermekkel való találkozás már nem büntetési kategória, hanem szerintem megtorlás. Arra pedig nem ítélte a bíróság.

    • János Kocsis

     A börtön a büntetésről szól. Szóval ha szenved, megérdemli. Sajnáljak egy gyilkost, erőszaktevőt? Miért? nem tette volna amit tett, nem lenne börtönben. HA meg oda került szenvedjen csak. Megérdemli.

     • Shayiskhun

      Nem csak gyilkosok meg erőszaktevők vannak a börtönökbe, birka. Te mennyire tartod magad veszélyesnek a társadalomra, ha teljesen ismeretlen, vadidegeneknél elégtétellel tölt el, ha szenvednek?
      Egyébként meg a gyereke mondjuk nem követett el semmit, ő is szenved, ráadásul ez károkat okoz a lelki/szellemi fejlődésébe.

 • Citrusgirl

  Közúti baleset gondatlan okozása miatt extrém ritka esetben szabnak ki letöltendő börtönbüntetést. Ha nem volt ittas, nem lépte túl a megengedett sebességet, első alkalommal áll bíróság előtt, akkor még a halálos kimenetelű közúti baleset gondatlan okozása miatt is csak felfüggesztett börtönt lehet kapni. Utoljára az a nő kapott 3 évet, amiből jó magaviselet esetén 1 év 3 hónapot kell leülnie, aki Érden elsodorta az iker babákat. A bíróságon nem ismerte el a felelősségét a balesettel kapcsolatban, több ügyvéd ismerősöm is azt mondta, hogy ha egy szemernyi megbánást tanúsít, még kevesebbel megúszta volna. (két csecsemő halt meg) Szóval az nem igaz, hogy aki vezet, az fél lábbal a börtönben van…

  • Shayiskhun

   Nem csak baleset miatt lehet a börtönbe kerülni

 • Virág Cserepecske

  Természetesen most is a keresztények mutatnak “jó” példát megbocsájtásból, szeretetből és hasonló krisztusi erényekből.

  • Citrusgirl

   Mi köze van a tiltott tárgyak bekerülésének a börtönbe a megbocsátáshoz. Aki betartja a viselkedési szabályokat a börtönben, rendesen dolgozik, bekerül (kötelezően) egy reintegrációs programba, először kimehet a kapun kívül 2-3 órára a hozzátartozóival, ha időre visszatér, hétvégi eltávozást kap, a BvV bíró az utolsó hónapokat reintegrációs őrizetre változtathatja, ami azt jelenti, hogy egy jeladóval a lábán hazamehet az utolsó néhány hónapra. feltéve, hogy nem volt fegyelmi ügye a büntetése alatt. Mindig azok a hozzátartozók rohangálnak a jogvédőkhöz, akiknek a hozzátartozója nem került be a reintegrációs programba a magaviselete miatt. aki normálisan dolgozik, betartja a szabályokat az kaphat kedvezményt, reintegrációt, a kiszabott büntetés akár felét is elengedhetik.

   • Shayiskhun

    Ez egy oltári baromság. És ha ez szerinted reintegráció, akkor meg még ostoba is vagy te magad is.

 • János Kocsis

  Helyes hogy a gyerek nem érhet a szülőhöz. Helyes, hogy szenved miatta a szülő és a gyerek is. Szenvedjenek. Sokat. Abból talán tanul a kölyök, hogy ne kövesse el azt amit a sittes szüleje. Mert nem akarja hogy az ő gyereke is átélje. A börtön a büntetés helye, nem a rehabilitációé. Szenvedjen bent annyit, hogy soha ne akarjon visszakerülni. HA egy gyilkos, erőszaktevő, rabló, pedofil vinnyog, a szívem repdes, mert végre nem csak az áldozat szenved.Szenvedjen csak, a családjával együtt, ha már elkövette amit elkövetett. Ha meg ártatlan volt, és csak ráhúzták, kapjon tisztes kártérítést. De egy bűnözőt sem fogok megsiratni. Mindig az volt az álláspontom, hogy egy gyilkost akkor lehetne szabadon engedni, ha visszaadná az áldozata életét, vagy az erőszaktevő tenné semmissé az áldozata szenvedését. Addig viszont csak azt kapják amit kiérdemeltek. Illetve jóval kevesebbet.

  • Shayiskhun

   Hát te valami ritka idióta vagy

   • János Kocsis

    Majd ha a lányodat megerőszakolják, fiadat megölték, akkor mond hogy nincs igazam. Tele a tököm azzal, hogy mindenki a bűnözőket ajnározza, de senki nem emel szót az áldozatokért.

  • Fischer Anna

   Egyetértek. Szenvedjenek a bűnözők. És hasznos, ha szenvedésüket mások is látják, legyen ez mások számára visszatartó, elrettentő. Ma a bűnözőket közpénzen etetjük éveken át, ha meg nem találják megfelelőnek a börtön-körülményeket, még kártérítést is kapnak. Kérdezem: melyik nyugdíjas vagy dolgozó ember kap kártérítést, ha nem megfelelő körülmények között lakik?

 • Ati Wellhello

  Kocsis János te igazi barom…:) nem is érted mirol szol ez az egesz… baszki teged csuuzlival etetett anyad!?)

 • Péter Kiss

  Nem kellett volna börtönbe kerülni…, akkor kellett volna a gyerek ölelésére gondolni, mielőtt pl. megöltek valakit… Mert akit megöltek, azt sem ölelheti már meg a családja… És amit elloptak, azt sem foghatja már meg a gazdája… Miért nem tudják tisztességesen felnevelni a gyerekeiket, Akkor nincs plexifal. Ezek az intézkedések feltehetően azért vannak, mert egyesek visszaéltek a helyzettel, hogy a hozzátartozójuk megölelhette őket.
  “Mivel páromat nem szeretném semmilyen kellemetlen helyzetbe hozni emiatt a szabály miatt, így nem látogatjuk meg ezentúl. ”
  És ezzel kinek okoznak hátrányt, nem a börtönőröknek, hanem a fogvatartott hozzátartozónak, mert akkor még csak nem is látja a fiát, a fiú meg az apját.
  Erről a feleségről eszembe jutott a roma asszony, aki bement a falunkban a polgármesteri hivatalba segélyért, aztán amikor nem kapott, akkor oda ültette a gyerekét az egyik asztalra, aztán közölte, hogy “akkor neveljék fel maguk!” Ha nincs segély, akkor nem érdekli a gyerek…

 • István Tamasi

  Tudja mi a rombolás? Az amit ez a maffiaqrmány művel az oktatásügyben meg az egészségügyben.

 • idanka

  Szerintem 2 év múlva is így kell szavazni! Ha nincs kire, mért kellene egy szemét, aljas pártot hatalomhoz juttatni? A szavazók azért szavaznak, mert bizalmuk van a párt felé és az ország irányítását bízznák tájuk. Tehát a politikusok vannak értünk, nem fordítva!

  Mondjuk úgy hogy a kormány is megértse. Én így értékelem a munkájukat, hivatalban dolgozhatok 5-6 éve, a kiemelt bérem nem éri el a 8 általános minimálbért sem.

 • András József Fazekas

  Ne hablatyolj !

  Az oktatást az SZDSZ már korábban szétverte.

 • Cognitius

  De tökélyre mégis a Fidesz vitte ezt az irányt.

 • István Tamasi

  Senki, én legalább is nem, sem mondta, hogy 1990 előtt abszolút tökéletes volt az oktatásügy. Viszont azt állítani, hogy a szadesz verte szét nem más mint fitymaszos hablaty. Voltak nagyon jó és voltak gyenge iskolák és amit ez a maffiaqrmány tett az az, hogy a jókat és közepeseket lehúzta a gyengék szintjére. A KLIK minden vonatkozásban maga a csőd és kártétel. Nem akarok “krétahiányozni”, de az elmúlt 6 évben a KLIK hány számítógépet, digitális táblát és hasonló korszerű eszközt szerzett be? A VÁLASZ: NAGY NULLA, SEMMI!
  Korábban elindult az oktatás a kompetencia alap irányába ahonnan a fitymasz visszafordította a 2-300 évvel ezelőtti színvonalú poroszos adat- információ sulykolás irányába. Ez generációkra kiható nemzetellenes bűn.

 • András József Fazekas

  Jaah …

  Javítás előtt egy autót is szét kell szedni, mielőtt meg akarja csinálni valaki …

  Az egybites marháknak ez rombolás …

 • István Tamasi

  Önnek egy gyerek illetve egész generációnyi gyerek nem más, mint egy javításra szoruló tragacs??? Nincs több kérdésem.

 • Péter

  Az autót javítás előtt megállítják, szétszedik, és nem is várja el senki, hogy a javítás közben működjön. Az oktatásnak viszont folyamatosan működnie kéne. Az érdemleges szakmai egyeztetések, felmérések és előkészítések nélküli változtatások (gyakran az utolsó pillanatban kihirdetve) kb olyanok, mint autópályán menet közben olajat cserélni – csak hogy az autós hasonlatnál maradjunk. Nem tesz jót az autónak.
  Sértegetni azt, akiknek más a véleménye (“egybites marhák”), az egyik legprimitívebb érvelési hiba, és általában sokkal többet elárul a sértegetőről, mint a sértés célpontjáról.

 • rtlosz

  Nem mindegy, hogy szétszeded szakszerüen vagy szétbarmolod. Tetszik, nem tetszik kedves elvakult agyhalott maffiadeszes zombi, a maffiadesz két dologhoz ért: lopás és szétbarmolás.

 • Erzsébet Rácz

  sehogy!

 • rtlosz

  Mindkét x behuzva, majd rajzolni egy kukit.

 • idanka

  Panasz az van:) Nálunk van az iskolában 1db műkődő számítógép a tanároknak, 2-3db a diákoknak. Ha jól emlékszem a 80-as években 30-40 is műkődött. Hát ennyit fejlődtünk!

 • jancsika

  Természetesen Bözsi! 😀

 • Zoltán Nemcsényi

  Meglepődtem rajta rendesen, mert régebben igaz volt. Legendák szóltak a lekávézott érvényes szavazólapok érvénytelenítéséről….

 • Vanek_ur

  Hogy jutottál erre a következtetésre? De most tényleg komolyan. Hol írtam én erre csak kicsit is irányítót? :)

  Nem a választásokkal van a baj, hanem hogy nem tudnak az emberek érdemben korrekt infókat kapni, ami alapján választhatnának. Tudod, hogy megéri-e és feltétlenül szükséges-e Paks? A Fidesz azt mondja igen, a többiek meg hogy nem. De konkrét adatok, amik alapján lehetne dönteni nincsenek (a Fidesz letitkosította ezeket – a mások által becsülteket meg lemossa mindenki az asztalról, mondván hogy azok ‘elfogult ellenzéki tippelők’ adatai, és nem a valóság). Érdemi infó nélkül csak bízni lehet a saját pártod által mondottakban. És erre írtam azt is, hogy például a Fidesznél az érzelmekre hatnak, nem az eszekre. Azt mondják, hogy mindenki gonosz, és harcolni kell ellenük, mert csak ők tudják az igaz utat (miközben meg …..); de ezt úgy adják elő, hogy a másik oldal nem jöhet belőle ki jól akkor sem, ha ‘azoknak’ van igaza. Innen meg könnyen lehet manipulálni az embereket, nehogy olyan infójuk legyen, ami alapján nem őket választanák. Például ha az egyik oldal nem csak azt hangoztatná, hogy mocsok, szemét bevándorló terroristák; a másik meg nem folyton csak és kizárólag szegény menekültekről beszélne; akkor talán az emberek is rájöhetnének az ‘arany középút igazság’-ára.

 • Vidéki

  Te a csúsztatásra hajtasz.

  Csak te állítod, hogy az egyik oldal azt állítja ,mert minden “bevándorló” terrorista.

 • Vanek_ur

  Aha. Csúsztatok. És _szerintem_. Nem ám ez volt a viszontválaszban szó szerint. Nem. Én ezt gondolom. Ja. Akkor a jegyzőkönyvek és a tévéközvetítés is manipulálva lett a gonosz ellenzék oldaláról. Ja, és a németek is hülyék, mert náluk megy a vegyes energiatermelés. És a japánoknál is annyi, de annyi áramszünet van, mióta leállították az atomreaktorokat. Vagyis mindenki hülye, csak a mi ‘atomenergiai-gondolkodóink’ a tökéletesen jó megoldással rendelkezők. :)
  Tudod mit: hagyjuk! Nyertél, én vagyok a hülye, mert leálltam egy “vad kényszerképzetes propagandistákra hallgató”-val vitázni. Hiába próbáltam csak példákkal megmutatni, hogy a gondolkodásod azért rossz, mert érzések alapján döntesz (mint az egyszeri ember, akinek a fogorvosa azt mondta, hogy használjon Corega műfogsortisztítót; de a szomszéd szintén fogorvos meg azt mondta, hogy nem kell hozzá ilyen drága dolog, elég csak megmosni, mint a fogakat – miközben meg az alapján döntött, hogy melyik fogorvos ‘jó keresztény’); Te még a példákba is belekötsz (lásd a lentebbi példát is). Hát tedd. Innentől nem látom értelmét a vitának. Mert ha nem akarod megérteni, hogy mit és miért írtam, akkor nincs miért tovább írnom bármit is (ha meg nem tudod megérteni, akkor meg nem is akarok továbbra bármit is írni).

 • Vidéki

  Hogyan lehetséges az, hogy olyan sokba kerül a lakossági áram a csodálatos Németországban, ahol a legtöbb szélturbina üzemel, ezek összteljesítménye 43 gigawatt, tehát a teljes EU-s kapacitás harminc százaléka és az összes tavalyi újonnan installált szélerőmű 47 százaléka is ott épült föl?

  Egy kilowattóra villamos energiáért a német lakos miért fizet több mint kétszer annyit, mint a magyar,
  ha a szélerőművek annyira sikeresek

  és ráadásul az északi és a balti tenger partjain, szélenergia termelés szempontjából különlegesen kedvező helyen, nem a kontinens belsejében települtek?

  Németország szén-dioxid-kibocsátása többévnyi csökkenés (lássunk csodát) után 2015-ben újra nőtt.

  Az Eurostat adataiból kiderül: a 2015-ös lakossági villamosenergia-díjakat összehasonlítva az EU-27-ek körében a legmagasabb árat Dániában és Németországban találjuk (30,7 és 29,5 eurócent/kWh),

  Franciaországban 2015-ben a lakossági villamosenergia-díj mindössze 16,24 eurócent/kWh volt, a német díjnak mindössze 55 %-a. Itt a villamosenergia 75 %-át atomerőművek állítják elő!
  .
  A számok nyelvére lefordítva: Németországban a megújuló energiaforrások masszív támogatása összességében 20 százalékkal emelte meg a lakossági villamosenergia-árat, amely ma már 90 Ft/kWh körül mozog.

  A motivációk világosak: Németország a megújuló energiaforrások erőltetett ütemű elterjesztése mellett tette le a voksát. Eközben minden lehetséges módon igyekszik megőrizni ipara versenyképességét, akár azon az áron is, hogy a többletterheket szinte teljes mértékben a lakossági fogyasztókra hárítja át.

  Németországban az elmúlt években a megújuló energiaforrások gyors térhódításának lehettünk tanúi. Ennek eredményeképpen – a gazdasági és energiaügyekért felelős szövetségi minisztérium adatai szerint – tavaly Németország teljes villamosenergia-fogyasztásának immáron több mint a negyedét (egészen pontosan 27,8 százalékát) a „zöld” energiaforrások biztosították,

  mégis a megújulók részaránya a primer energiafogyasztáson mindössze 11 %!

 • Balogh József

  A CÖF vajon kapott ennyitől,pajtás? :)))

 • Sándor Rózsa

  aki hülye megérdemlia fideszt. elvezzetek.

 • Béla Czanik

  nem ez volt a kérdés

 • Széchy

  A Fidesznek mi köze a Helsinki Bizottsághoz?

 • István Kovács

  Nekünk, pontosabban a lányunknak két magyar vizslánk volt, de persze nem egy időben. Kölyökkoruktól fogva itt nőttek fel családtagok voltak ahogy mondani szokták. Gyerek felnőtt, unokáink vannak, a vizslák az örök vadászmezőn szaladnak a labda után. Szép napot, tisztelettel Kovács István

 • Mariann Trombitás

  Mai napig nem hevertem ki az elvesztését. Azóta nincs kutyusom. Még egyszer nem akarom átélni… https://uploads.disquscdn.com/images/fbc725b9df841c858e4a6e2567dddf5b305417abc646687073255d152266b487.png

 • István Kovács

  Üdvözlöm ! Szép és gondozott a nyughelye. A miénk jeltelen, de nem elhanyagolt füves terület. Panelba lakunk, és nekünk sem lesz többet. Hozzánk is hozzánk nőt mindkettő, és soha nem bíztuk senkire. Jött nyaralni, képes volt egész nap csendbe lenni az autóban mert azt látta a “falka” is csendben van. Az unokák még kicsik és szeretnének, de azt már a lányom tudja, hogy ha kutyát akarnak ahhoz még nőniük kell, mert az ő első vizslájához is anya-apa kelt fel szükség esetén. Tisztelettel Kovács István

 • József Antal

  Az a baj, hogy szenvedés helyett kitanulja jobban a bűnözést és jobban él mint egy közalkalmazott!!!
  Plexi helyett kötelet kellene bevezetni.
  Meg az utolsó vacsorát.

 • Aby Aby

  éjszaka kazamata, hajnaltól estig munka. kőbánya, aszfaltozás 16 órában. emberi jog ? eszükbe sem jutna. látogatás ? az sem. kihajtanám belőlük a szuszt is. de még köcsögelni sem lenne erejük.

 • Shayiskhun

  És ez most kit érdekel? Oo

 • Shayiskhun

  Azzal mutatnánk csak igazi erkölcsi magaslatot. Merthát ugye a másik jogait sárbatiporni lehet, meg rabszolgaként kezelni, ha elég jók az indokaid. Esetleg el is adhatnánk őket munkaerőnek, mondjuk vasutat építeni Szibériába

 • Urakura

  Rólad tettem említést.Vagy mégsem?